Informatie voor Ouders

Informatie

Op deze pagina zetten we belangrijke informatie voor u en uw kind. 

 

Beste Ouders en verzorgers,

In verband met het corona virus waren de deuren helaas weer veel te lang gesloten. Vanaf zaterdag 13 maart  starten wij eindelijk weer met de Escamp University! Wij verwachten de leerlingen om 9:45, we gaan om 10:00 van start.

We beginnen dit jaar met iets heel bijzonders, namelijk het project Binnen&Buiten * voor de oud leerlingen is dat een bekend project van Cultuurschakel. De leerlingen van de Escamp University gaan een echte app ontwikkelen.  juf Wanda en Laura en Dorinde IJdo van Cultuurschakel zullen de leerlingen stap voor stap begeleiden. Meer info kunt u zien bij lesprogramma, dan kunt u zien welke stappen wij allemaal maken. Hieronder kunt u meer lezen over het project.

Vriendelijke groet van ,Wanda, Laura, Bilgen en Yosha

 

 

*Binnen&Buiten

De rode draad in het project om de verbinding tussen binnenschoolse cultuureducatie met buitenschoolse cultuurparticipatie te versterken. Om dit op langere termijn te laten groeien wilde zij de kinderen waar het om gaat centraal zetten, het woord geven, laten meedenken en beslissen en laten meedoen.

Onze leerlingen kregen drie workshops waar ze zelf gingen onderzoeken wat er allemaal te beleven is op het gebied van kunst en cultuur in hun wijk en onderzoeken naar wat er nog aan ontbreekt.

Wat missen de kinderen in hun wijk en hebben zij daar ideeën over. Nou die hadden zij wel. Met deze ideeën en soms meer ideeën die pasten bij elkaar zijn we verder gegaan. Uiteindelijk bleven er drie gouden ideeën over. Een jaar geleden hebben de leerlingen in drie groepen de ideeën verder uitgewerkt.

De gouden ideeën

v  Een app ontwikkelen voor de wijk om gelijkgestemden interesses bv koken of muziek samen te brengen en eventueel ook overzichten van workshops en activiteiten in de wijk

v  Pasjes voor wijkbewoners voor activiteiten en workshops

v  Een muurschildering maken samen met buurtgenoten uit de wijk op vrijdag

Het doel van het project is om met de bevindingen van de leerlingen verder aan de slag te gaan. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er ook concreet acties worden ondernomen. Nu gaat het 2e gedeelte van het project van start met als doel een van de ideeen daadwerkelijk samen met de bedenkers te gaan ontwikkelen, dit is het ontwikkelen van een app voor de buurt geworden.

Wij hebben er weer heel veel zin in!


Normaal gesproken hebben we op zaterdag les van 10.00 tot 13.00.

In de colleges bespreken we de actualiteiten en werken we aan per periode verschillende thema's. We nodigen interessante gasten uit of gaan op stap naar musea, evenementen, onderwijsinstellingen en nog veel meer.