Laura Floor

De kinderen van de Escamp University zijn ernom gedreven om te leren. Ik voel me bevoorrecht hun leerkracht te mogen zijn.

Mijn naam is Laura Floor en ik ben studente Academische Pabo te Leiden. Het mooiste van onderwijs is de uitdaging om elk kind te geven naar behoefte. Samen met de kinderen ga ik op zoek naar wat zij goed kunnen en wat hun talent is. Ik heb veel plezier in het ontwerpen van lessen en het regelen van uitstapjes voor de University.