De Escamp University

Wie zijn wij?

Wij zijn een groeiende zaterdagschool met momenteel 32 leerlingen, die kansen biedt te excelleren in talenten en die voorziet in de behoefte aan aanvulling op het reguliere onderwijsaanbod. De Escamp University beantwoordt leergierigheid en daagt uit tot ontdekkend en onderzoekend leren.

We brengen het leren van de toekomst dichterbij. We zijn een zaterdagschool die kosteloos onderwijs aanbiedt, en die hoog ontwikkelingsniveau vereist en aanspreekt.

Wat doen wij?

Wij werken aan een e-portfolio, vanuit persoonlijke leervragen en met zelfbepaalde doelen. Wij hebben geen schoolse vakken zoals rekenen en taal, wij gaan op zoek naar kennis om die vervolgens toe te passen. Onze ontwikkelingsgebieden zijn vooral ICT, kunst, de actualiteit, maatschappij en wetenschap.

Wij leren ook van inspiratiesprekers die langskomen en van excursies naar bv. musea en universiteiten. Wij presenteren en ontwikkelen oplossingsstrategieën en zo zijn we voortdurend aan het creëren. Alleen of samen.

Hoe werken wij?

Wij ontwikkelen vaardigheden om in de wereld van straks talentvol onze persoonlijke kwaliteiten te kunnen inzetten en goede banen te vinden.
Die vaardigheden noemen we: 21stcenturyskills.
Vaardigheden voor de 21e eeuw.

We hebben de beschikking tot een tablet, waarop we ons e-portfolio maken. Soms werken we individueel, soms in groepjes. Wij starten altijd centraal in de grote groep en sluiten met elkaar de dag af met een terugblik. Natuurlijk ontbreekt onze slogan nooit: we are strong and powerful!

Welke leerlingen zitten bij ons op school?

Op de EU komen kinderen uit groep 6, 7 en 8, die in de wijk Escamp op school zitten. Het zijn leerlingen die nog meer en ook anders willen leren, naast datgene wat er op hun gewone school gebeurt. De leerlingen willen ontdekken en uitvinden en ze hebben veel vragen. Ze vinden bij elkaar herkenning in hun leergierigheid. Het zijn leerlingen met enkele A-scores en hoge B-scores op de CITO toetsen op school. Soms vervelen ze zich daar wel eens en voelen zich onbegrepen door hun denken en weten.
Ouders van deze leerlingen zien de onderwijsbehoefte van hun kind en zijn blij met de mogelijkheid dat hun zoon of dochter kan leren op zaterdag.

Waar zitten wij en wanneer?

Wij zitten in Escamp in de Brede Buurtschool Kleurrijk aan de Ambachtsgaarde.

Wij hebben les op zaterdag van 10-13 uur.
Vakanties zijn hetzelfde als de schoolvakanties, behalve de eerste zaterdag van een vakantie, dan hebben wij wel school. Zie ook onze jaarplanning.

Van welke scholen komen de studenten?

Op dit moment komen onze studenten van de volgende scholen:

De Pertus Dondersschool
Obs Erasmusschool
De Zuidwester