Binnen&Buiten ontwikkel een app deel 2

in Blog

In deze reeks presenteerde de groepjes het eerste ontwerp, we gingen elkaars ideeën bekijken, kregen feedback van elkaar en van de professionals, zoals Adam, van het bedrijf today tomorrow, hij is een expert! en hierna gingen wij verder met het uitwerken. Verderop gingen wij in ons team de eindversie presenteren aan de andere teams en de opdrachtgevers, begeleiders en juffen. Hierna volgde er een evaluatie van de proeffase en verbeterpunten en ja..nieuwe vragen

JPEG afbeelding 2

JPEG afbeelding 3

ontwikkel app 2 1

ontwikkel app 2 3

ontwikkel app 2 2

JPEG afbeelding 8