Binnen&Buiten, een project van CultuurSchakel en st.Alexander

in Blog

Marjan van Gerwen van CultuurSchakel wilde onze leerlingen betrekken in een mooi project uitgevoerd door st. Alexander.

De rode draad in het project om de verbinding tussen binnenschoolse cultuureducatie met buitenschoolse cultuurparticipatie te versterken is de culturele ontwikkeling van kinderen in de leeftijdsgroep van 8 tot 12 jaar. Om dit op langere termijn te laten groeien willen we de kinderen waar het om gaat centraal zetten, het woord geven, laten meedenken en beslissen en laten meedoen.

Onze leerlingen kregen drie workshops waar ze zelf gingen onderzoeken wat er allemaal te beleven is op het gebied van kunst en cultuur in hun wijk en onderzoeken naar wat er nog aan ontbreekt. Na veel onderzoek hebben de leerlingen in denktanks drie ideeën bedacht en uitgewerkt.

online 1

online 2

online 3

online 4

online 5